Jogi nyilatkozat

Általános felhasználási feltételek

A weboldalain megjelenített információkat az Ezerkéz Bt. bármely tagja kizárólag tájékoztatás céljából teszi közzé. Az Ezerkéz Bt. törekszik a weboldalaikon és az azokról elérhető linkeken, hiperhivatkozásokon található adatok és információk folyamatos frissítésére és pontosítására, ugyanakkor semmilyen szavatosságot nem vállalnak azok pontossága, érvényessége vagy teljessége tekintetében. Az Ezerkéz Bt. fenntartja továbbá a jogot a weboldalaik tartalmának indoklás és értesítés nélküli bármely időpontban történő módosítására, kiegészítésére vagy törlésére.

Az Ezerkéz Bt. hozzájárul ahhoz, hogy a weboldalaik látogatója azok tartalmát kizárólag személyes célra letöltse, de a tartalom módosítása, reprodukálása vagy bármilyen üzleti célra történő felhasználása nem megengedett. Az Ezerkéz Bt. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos a weboldalhoz bármilyen internetes kapcsolódást (linket, hivatkozást) létrehozni. A kapcsolódás létrehozásához adott hozzájárulás esetében is tilos a weboldalak bármely tartalmi elemének beépítése más honlapba.

Az Ezerkéz Bt. semmilyen felelősséget nem vállal a weboldalak megtekintéséből vagy elérhetetlenségéből, vagy az ott található információk felhasználásából eredő esetleges károkért és sérülésekért. A weboldalakon elért adatok és információk felhasználása a felhasználó felelősségére történik. Az Ezerkéz Bt. semmilyen esetben nem felelős semmilyen különleges, közvetlen, közvetett, vagy bármilyen más, használatkiesésből, adatvesztésből, vagy elmaradt haszonból eredő szerződéses, gondatlan vagy egyéb szerződésen kívüli károkozásért, amely a weboldalukról elérhető dokumentumok, szolgáltatások vagy információk használatából illetve teljesítéséből ered, vagy azzal összefüggésbe hozható.

Szerzői jogok és védjegyek

Az Ezerkéz Bt. weboldalain szereplő nevek, képek, grafikák, tájékoztatók, elemzések és egyéb információs anyagok, illetve letölthető dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak. A weboldalak tartalmának akár részben, akár egészben történő, a saját személyes használatot meghaladó vagy attól eltérő célú bármilyen használata - így különösen annak tárolása, másolása, kinyomtatása, terjesztése, átruházása - kizárólag az Ezerkéz Bt. előzetes írásbeli hozzájárulásával történhet.

Az Ezerkéz Bt. weboldalain szereplő logók, ábrák, megjelölések, márkanevek, szlogenek védjegyoltalom alatt állnak, és az Ezerkéz Bt. tulajdonát képezik, azok letöltése, bármilyen célú felhasználása, rögzítése, másolása, terjesztése, átruházása kizárólag az Ezerkéz Bt. írásbeli hozzájárulásával történhet.

A szerzői jogi védelem és a védjegyoltalom megsértése esetén az Ezerkéz Bt. a jogsértővel szemben a szerzői jog- és védjegybitorlás miatt a törvényben biztosított oltalmi eszközök igénybevételére jogosult.

Adatvédelem

Az Ezerkéz Bt. kötelezettséget vállal arra, hogy a weboldalaikon az Online ügyfélszolgálatot igénybevevő Ügyfeleinek adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról  szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit betartva kezelik.

Toth Daniel